מוסדות אור החיים | המרכז העולמי לתודעה יהודית
בראשות הגאון הרב ראובן אלבז שליט"א

רח' עזרא 1 ירושלים ת.ד. 5512 | טל: 02-5000455 פקס: 02-5000502